D’CSV-Fraktioun zitt hire Bilan

Haut de Moien huet d’CSV-Fraktioun de Bilan vun der leschter Legislaturperiod gezunn. Et ass an engems och de Bilan vun der Regierungsaarbecht.

Am Fokus stoungen Theme wéi d’ëffentlech Finanzen, déi trotz der Kris – am Verglach mam europäeschen Ausland – stabil sinn. D’CSV-Fraktioun huet et nämlech fäerdeg bruecht, zesumme mat der Regierung, d’Staatsfinanzen ze konsolidéieren, ouni dat wirtschaftlecht Bestriewen no Opschwong am Keim ze erstécken.

Nieft dem Ausbau vum Finanz- an de Wirtschaftsstanduert, wou de Mëttelstand weiderhin eng wichteg Roll spille soll, huet d’CSV-Fraktioun sech awer och net gescheit fir eng fortschrëttlech Gesellschaftspolitik ze bedreiwen. Och a soziale Froe stoung d’CSV-Fraktioun fir eng Politik vun der fairer Chance fir jiddereen.

De ganze Bilan vun der CSV-Fraktioun kënnt Dir ënnert dësem Link noliesen.

Gilles Roth Nachfolger von Marc Spautz

Am Donnerstag Nachmittag ernannte die CSV-Fraktion den Député-Maire von Mamer Gilles Roth zu ihrem neuen Präsidenten.

Gilles Roth ist von Haus aus Jurist und gehört seit dem 24.April 2007 der Abgeordnetenkammer an.

In seiner bisherigen parlamentarischen Arbeit kümmerte sich Gilles Roth hauptsächlich um die Fachgebiete Finanzpolitik und Justiz.

Martine Mergen und Felix Eischen wurden in ihren Ämtern als 1. Vizepräsidentin und  2. Vizepräsident bestätigt.